Τι Κάνουμε

Η LIDIS εστιάζει σε ευκαιρίες αξιοποίησης επενδύσεων μεγάλης κλίμακας και ποικίλης χρήσης σε τοποθεσίες Ultra Premium και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και εξειδικευμένης χρήσης.

Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους ιδιωτικούς και θεσμικούς επενδυτές και τράπεζες, επενδύουμε ίδια κεφάλαια στην ανάπτυξη έργων και συμμετέχουμε σε έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Εγγυούμαστε επενδύσεις ευρέως φάσματος με πολλαπλά οφέλη, άμεσα και συγκρίσιμα, για την οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το δημόσιο και τους επενδυτές, με κοινωνική εταιρική ευθύνη

Καταλύτης για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας είναι η ομάδα των ανθρώπων της, η οποία απαρτίζεται από κορυφαίους επαγγελματίες με υψηλή κατάρτιση, ταλέντο, βαθιά γνώση της αγοράς και μακρόχρονη εμπειρία.