Που υπερέχουμε

Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δυο δεκαετίες λειτουργίας η LIDIS υπερέχει:

  • Στην πολυετή εξειδίκευση, γνώση και πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη και στη διαχείριση σύνθετων έργων
  • Στο άριστο ιστορικό ως ανάδοχος συμβάσεων στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
  • Στην εξέχουσα θέση που κατέχει η εταιρεία στον κλάδου της.
  • Στην επίτευξη εσωτερικού βαθμού απόδοσης 46% (IRR) – Μέση Σταθμισμένη Απόδοση.
  • Στην άρτια εκτέλεση και παράδοση των έργων.
  • Στην κατοχή Audited track record.